بازنشستگی پيش از موعد

باسمه تعالی

از تصمیمات اخیر دولت که به نظرم کار درستی بود بازنشستگی پیش از موعد کارمندان دارای بیش از ۲۵ سال سابقه کار بود. دلیل آن را هم ناکارآمد دانستن این کارمندان در عصر حاضر می دانم . در زمانی که آنان استخدام شدند متقاضی تحصیل کرده کم بود و موقعیت با اکنون که صحبت از دولت الکترونیک است تفاوت داشت.

امروزه جوانان تحصیل کرده و جویای کار که آشنایی کافی به کامپیوتر و طرز کار با آن دارند می توانند جای این افراد را پر کنند تا ادارات مختلف بتوانند طبق نیازهای مشتریان و ارباب رجوع امروزی عمل کنند و جوابگو باشند . از طرف دیگر کارمندانِ با سابقه خود را صاحب اداره می دانند و از مدیران حرف شنویی کافی ندارند.

امید است با اجرای آن  دولت بتواند به حرکت خود شتاب بیشتری بدهد

/ 2 نظر / 4 بازدید