سیاست

باسمه تعالی
در مورد سیاست صحبتهای بسیاری شده است. بعضی آن را تدبیر اداره امور جامعه می دانند و برخی آن را آمیخته با  پدرسوختگی و دروغ و نیرنگ می دانند . به نظر آنان سیاست ، پدر و مادر ندارد و به هیچ کس هم رحم نمی کند.(البته سیاستی که در برخی جاها حکمفرماست واقعاً هم چنین است)
به نظر شهید مدرس :" سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. " آنچه من از این سخن برداشت می کنم این است که در سیاست ما دروغ و کلک نیست ولی به اشتباه انداختن اشکال ندارد و در مورد دشمنان لازم است. حال اگر سیاست ما آمیخته با دروغ و نیرنگ شد دیانت ما دچار اشکال شده است. البته دروغ با مقتضیات زمان و مکان فرق دارد. در زمانی با عراق جنگ می کردیم و در حال حاضر شرایط فرق کرده است ولی نمی شود همزمان دو رفتار متضاد با یک موضوع داشت.
 در مورد احزاب هم باید بگویم که به نظر من هدف همه پیشبرد کشور است ولی از راه های گوناگون. فکر نمی کنم حزب به معنای واقعی در ایران داشته باشیم و آنچه وجود دارد گروه و جناح است. در نظر من هر کس خوب کار کند (متعلق به هر گروه و جناح ) محبوب است و هر کس خوب کار نکند جایگاهی ندارد (قابل توجه آقای دکتر ...... که فکر می کند جناحی هستم )

/ 0 نظر / 4 بازدید