گلستان

به نام خدا

پیرو پیگیری های انجام شده جهت انجام اقدامات عمرانی و قابل سکونت شدن شهرک گلستان ، کار آبرسانی به شهرک مذکور در حال انجام است و حدود ٢٠% پیشرفت فیزیکی داشته است. برای برق رسانی نیز توافقاتی حاصل شده که انشالله تا چند ماه دیگر به بار خواهد نشست.

بلوک ٩ شهرک نیز از سوی شهرداری ناحیه در حال رایزنی است تا در صورت توافق با مالکین ،‌ به سایر بلوک ها ملحق شود. برای اجرای بلوک ٩ با توجه به وجود مستحدثات در آن،  مشکلاتی وجود دارد.

ساخت واحدهای مسکونی برای محرومین که قرار است توسط خیرین مسکن ساز انجام شود طبق گفته افراد ذیربط ، از حدود یک ماه دیگر شروع می شود. این در حالی است که هنوز از مسکن مهر خبری نیست.

در جلسه ای که با حضور تعدادی از مالکین و شورای اسلامی مزرعه عالی آباد و شهردار ناحیه برگزار گردید مقرر گردید جهت احداث خط لوله انتقال آب مزرعه مذکور ، هیئت امنای شهرک گلستان نیز کمک مالی نمایند تا هم مشکل کشاورزان حل شود و هم مشکل زمین های مسکونی دارای حلقه های قنات .  پیشنهاداتی هم مثل انتقال محل چاه و حفر آن در کنار زمین های کشاوزری یا تحویل زمین در کنار چاه آب یا حتی خرید چاه ارائه گردید ولی هیچکدام مورد قبول واقع نشد.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید