کامنت حسن

به نام خدا

نظر کاربر محترم (حسن):

سلام من هم مدتی مطلبی نظرم را جلب کرده است .......... اینکه دیدگاه شما تغییر کند البته که به من مربوط نیست ولی به عنوان یک خواننده وبلاگتان توقعم این بود که اگر تغییر موضعی دادید آن را صادقانه با خوانندگانتان در میان بگذارید. مثلا در مورد جناب قاضی مرتضوی نیز همان موقع که ایشان علت مرگ بازداشتی های کهریزک را مننژیت اعلام کردند و یا خودکشی پزشک کهریزک می توانست نظر شما را بیشتر جلب کند. اینطور نیست؟ پاینده باشی و برقرار

--------------------------------------------------------------------------

سلام سید. حالا دیگر آش آنقدر شور شده که همه فهمیده اند الّا آشپز.

و اما در مورد مثال شما:

      دوستی تعریف می کرد که سال ها قبل در کارخانه ریسندگی کاشان کار می کردیم. یکی از کارگران زیاد غیبت از کار داشت و هر دفعه می گفت: پدرم مرده بود و من نتوانستم بیایم." مسئول هم می پذیرفت.

     یک بار پس از غیبت گفت: "مادرم فوت کرده بود و نتوانستم بیایم." مسئول مربوطه هم پذیرفت. دفعه بعد که غیبت کرد باز گفت : "مادرم فوت کرده و نتوانستم بیایم " وقتی مسئول این جمله را شنید برآشفت و گفت:" چندین و چند بار گفتی پدرم مرده و من قبول کردم چون احتمال می دادم ممکن است راست گفته باشی و چندین و چند پدر داشته باشی ولی بیش از یک مادر که نداشته ای!!"

در مورد مننژیت و خودکشی بهرحال احتمالش هست . هر چند خیلی ضعیف و در حد یک در یک میلیون . ولی ورود متهم همراه با چهار محافظ مسلح در دادسرا جای هیچگونه شکّ و شبهه و توجیهی باقی نمی گذارد.از این گذشته از کجا معلوم که آن موقع هم نظرم را جلب نکرده باشد. لازم نیست همه حالات شبانه روزم را اینجا بنویسم.  تغییر موضع هم ( اگر باشد) خواننده متوجه می شود احتیاج به جار زدن ندارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید