/ 1 نظر / 32 بازدید
اگاه 3

اقا دکتر منتظر مطلب منطقی و دلنشین شما در باره احقاق حق مردم بیدگل هستیم کدام گزینه راست است و استیضاح و استنتاج مشکل ما نیست مطلبی مثل رفتن شورا و حوادث اخیر بنویس تا دین خودت را ادا کرده با شی موفق باشید و سر فراز