سهمیه آقایان

باسمه تعالی

چند سال قبل به دلایلی (شاید طرح انطباق) سهمیه خانمها در ورود به موسسات آموزش عالی به تصویب رسید و به موجب آن 50% ظرفیت دانشگاه ها به خانم ها اختصاص یافت ولی در حال حاضر وضعیت برعکس شده و اکثر دانشجویان ( لااقل در رشته های پزشکی ، پرستاری و پیراپزشکی) خانم هستند به طوری که پرستار مرد نایاب است و نسلشان رو به انقراض است.پست خالی برای استخدام پرستار مرد وجود دارد و نیاز مبرم نیز به پرستار مرد هست ولی انگار قحطی پرستار مرد است. در هر شیفت کاری در یک بیمارستان به ندرت بیش از یک مرد پرستار وجود دارد و باید نمایندگان مجلس فکری برای حل این مشکل بنمایند.

در رشته پزشکی هم یکی از دانشجویان می گفت در کلاس ما فقط 2 نفر دانشجوی پسر هستیم و در آخر کلاس می نشینیم. اگر چنین باشد معلوم نیست چند سال بعد چه می شود.


/ 0 نظر / 3 بازدید