طب سنتی

«دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت طب سنتی ایرانی اسلامی»

 

این دستورالعمل در راستای گسترش متوازن و منطقی طب سنتی ایرانی اسلامی، دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و تحقق بند د ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 2 دستور العمل اجرائی ارائه خدمات طب سنتی مصوب 1391 به شرح ذیل تدوین می‌گردد .

ماده 1) تعاریف    

در این دستور العمل اصلاحات ذیل در معانی مربوطه به کار می رود:

وزارت: وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

معاونت طب سنتی : معاونت طب سنتی ایرانی اسلامی

دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی : دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی...

انجمن علمی: انجمن علمی طب سنتی ایران

دوره آموزشی: دوره آموزشی کوتاه مدت طب سنتی ایرانی- اسلامی

طب سنتی: طب سنتی ایرانی – اسلامی

دوره‌های کوتاه‌مدت: دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش طب سنتی، به دوره‌هایی اطلاق می‌گردند که از سوی دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی، انجمن علمی طب سنتی و یا مراکز مجاز از نظرِ وزارت بهداشت بعنوان متولی امورات مرتبط با حوزه سلامتی و طب برگزار می‌شوند تا ضمن تأمین نیازهای حرفه‌ای دانش‌آموختگان گروه­های مختلف پزشکی و ارتقاء سطح دانش جامعه، وفق ضوابط موجود، به صدور گواهی منتج گردد. این دوره­ها مقطع تحصیلی به حساب نیامده و صرفا با هدف آشنایی مخاطبان با طب سنتی برگزار می­گردد.

( فعالیت مراکز مجاز فوق الذکر در قالب مصوبه 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی،                   و آیین‌نامه‌های مربوط، از جمله آیین‌نامه مراکز مجری آموزش­های آزاد گروه پزشکی، مصوب 6/7/81 وزارت بهداشت و دستورالعمل‌های اجرایی آن امکان‌پذیر است).

ماده 2) اهداف

 دوره­های آموزشی، با انگیزه ارتقاء سطح دانش و مهارت­های گروه­های پزشکی و غیرپزشکی در زمینه           طب سنتی، به منظور نیل به اهداف زیر طراحی می­گردند:

الف) آشنایی دانش‌آموختگان و دانشجویان گروه­های پزشکی علاقمند به طب سنتی

ب) آشنایی گروه­های غیرپزشکی و آحاد جامعه، با اصول حفظ‌الصحه (بهداشت و سبک زندگی) منطبق بر        طب سنتی

ج) استانداردسازی قالب و محتوای دوره‌های آموزشی طب سنتی

د) گسترش فرهنگ استفاده از طب سنتی و تسهیل دسترسی بیماران به اصول بهداشت و درمان از نگاه       طب سنتی

ه) اجتناب از پراکندگی، موازی‌کاری، تداخل و درگیری افراد و نهادهای مجاز در آموزش طب سنتی

و) جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز، کانون­ها، مؤسسات یا نهادهای غیرمسؤول یا غیرمرتبط با آموزش پزشکی در آموزش طب سنتی

ماده 3) ویژگی­های دوره

1-4:  فاز نخستِ دوره آموزشی، مختصّ پزشکان خانواده است، که چگونگی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

2-4: برنامه­ریزی و تصمیم­گیری در خصوص شرایط و ضوابط اجرایی دوره آموزشی، بر عهده معاونت طب سنتی دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی است. در صورت عدم تشکیل این معاونت در دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی، معاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی با همکاری دانشکده و یا گروه طب سنتی عهده دار این وظیفه خواهند بود.

3-4: دوره‌های آموزشی برگزارشده در قالب برنامه آموزش مداوم پزشکی، از مفاد این دستورالعمل مستثنی می‌باشند. بدیهی است به استناد ماده 13 دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات طب سنتی مصوب 1391 ، جهت تمدید پروانه مطب ،کسب امتیاز برنامه‌های آموزش مداوم  مبنا خواهد بود.

4-4: همه فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی طب سنتی، صرفنظر از درجه علمی می­توانند به عنوان دبیر علمی این دوره‌ها در قالب ضوابط مربوط فعالیت نمایند.

5-4: ثبت نام اولیه و آزمون نهایی (که به صورت کتبی خواهد بود) توسط دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی انجام خواهد شد. مراکز مجری دوره آموزشی مذکور در ماده 1 صرفا˝ اقدام به برگزاری دوره آموزشی برای معرفی شدگان از دانشگاه/ دانشکده­های علوم پزشکی نموده و پس از اتمام دوره، دانش آموختگان را برای آزمون نهایی به دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی معرفی می نمایند.

6-4: شرکت در آزمون نهایی، منوط به حضور در حداقل 90 درصد از مجموع ساعات دوره و صدور گواهی منوط به اخذ حداقل 70 درصد از نمره کامل آزمون است.

7-4: محتوای بسته های آموزشی، از طریق معاونت طب سنتی وزارت بهداشت در اختیار دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی قرار خواهد گرفت.

8-4: آموزش دیدگان، صرفا˝ در محدوده آموزش دیده و در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات طب سنتی مصوب 1391مجاز به ارائه خدمات می­باشند.

ماده 4) مخاطبین دوره

الف) پزشکان: به این پزشکان، که یک دوره آموزشیِ حداقل 300 ساعته را سپری خواهند نمود، اصطلاحاً پزشکان آموزش‌دیده (دوره‌دیده) اطلاق می­گردد.

تبصره 1: محتوای دوره آموزشی این افراد شامل 6 بسته آموزشی تحت عناوین مبانی و کلیات طب سنتی،    حفظ الصحه، مبانی علاج، معالجات، مفردات و اعمال یداوی است.

تبصره 2:  این گروه از پزشکان، صرفاً˝ در محدوده ی آموزش‌دیده و در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی مصوب 1391 مجاز به ارائه خدمات می­باشند.

تبصره 3: پزشکان دوره‌دیده ذیلِ این دستورالعمل اجازه تقبل مسئولیت فنی سلامتکده‌ها و نیز              درج عبارت «متخصص طب سنتی» را در تابلوی مطب خود نخواهند داشت .

تبصره 4: پزشکان دوره‌دیده مشمول این دستورالعمل، اجازه انجام مرکّبه درمانی (استفاده از داروهای گیاهی مرکب، پیچیده و با قدرت بالا)، فصد‌درمانی، حقنه‌درمانی، قی‌درمانی، آبزن‌‌درمانی که صرفاً˝ از اختیارات متخصصین طب سنتی محسوب می‌گردد را نخواهند داشت .

ب) گروه­های پزشکیِ غیرپزشک از جمله پیراپزشکی، پرستاری، مامایی و افراد مشمول تبصره ماده 6 دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی مصوب 1391

تبصره 1:  این گروه صرفاً تحت نظر متخصصان طب سنتی یا پزشکان دوره‌دیده (موضوع بند الف ماده 5 این دستورالعمل) مجاز به فعالیت بوده و فقط به عنوان تکنسین، در انجام اعمال یداوی مندرج در آیین نامه اجرایی ارائه خدمات طب سنتی مصوب 1391 به متخصص طب سنتی و یا پزشک دوره دیده کمک خواهند کرد.

تبصره 2: مسؤولیت فنی خدمات ارائه‌شده توسط این افراد، بر عهده پزشک متخصص طب سنتی یا پزشک دوره‌دیده مربوطه است.

تبصره 3:  محتوای دوره آموزشی این افراد شامل 3 سرفصل تحت عناوین مبانی و کلیات طب سنتی، حفظ الصحه و اعمال یداوی است.

تبصره 4:  حداقلِ مدت دوره آموزشی این گروه 150 ساعت بوده که یک سوم آن به صورت عملی خواهد بود.

ج) گروه­های غیرپزشکی و دیگر اقشار جامعه

دوره آموزشی ارائه ‌شده برای این افراد، صرفاً˝ محدود به ذکر مبانی و کلیات طب سنتی و تدابیر صحی (حفظ‌الصحه) می­باشد. ضمنا˝ گروه مذکور اجازه ارائه هیچگونه خدمات طب سنتی را نخواهند داشت.

تبصره 1:  دبیر علمی این دوره­های آموزشی نیز، فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی طب سنتی خواهند بود.

تبصره2: در شهرهایی که متخصص طب سنتی حضور ندارد، دیگر اعضای هیأت علمی دوره‌ دیده                 دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی می‌توانند به عنوان دبیر علمی دوره آموزشی، از معاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی، تقاضای صدور مجوز نمایند.

تبصره 3:  استفاده از پزشکان دوره‌دیده، پس از معرفی به انجمن علمی و اخذ مجوز، به عنوان مدرس در این دوره‌ها بلامانع است. بدیهی است فعالیت این افراد، با نظارت و مسؤولیت دبیر علمی دوره آموزشی امکان‌پذیر است.

ماده 5) انواع گواهینامه صادره:

الف) گواهی نامه صادره جهت پزشکان دوره‌ دیده: گواهی طی دوره آموزشی این افراد، از سوی معاونت طب سنتی دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی و در صورت عدم تشکیل این معاونت، توسط معاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده­های علوم پزشکی صادر خواهد شد و مجوز ارائه خدمات آنها نیز به استناد این گواهی، از سوی معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده­­های علوم پزشکی صادر می گردد. این گواهی، جایگزین مدارک رسمی دانشگاه نبوده و صرفاً نشان‌دهنده گذراندن دوره آموزشی و کسب آن مهارت می‌باشد. صدور این گواهینامه منوط به ارزیابی و کسب نمره قبولی پایان دوره آموزشی است.

تبصره : مدت اعتبار اولیه گواهی، یک سال و تمدید آن منوط به گذراندن دوره­های بازآموزی مرتبط با طب سنتی، دست‌کم به میزان 8 امتیاز در هر سال، خواهد بود.

ب) گواهی نامه صادره جهت گروه‌های پزشکی غیر پزشک از جمله پیراپزشکی، پرستاری، مامایی و افراد مشمول تبصره ماده 6 دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات طب سنتی مصوب 1391

برای این گروه­ها، گواهی دوره آموزشی، از سوی انجمن علمی صادر وبه معاونت طب سنتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه (در صورت عدم وجود معاونت طب سنتی به معاونت آموزشی) ارائه و مجوز ارائه خدمات آنها به استناد این گواهی، از سوی معاونت درمان دانشگاه / دانشکده تحت نظر پزشک صادر خواهد شد.      "این گواهی، جایگزین مدارک رسمی دانشگاه نبوده و صرفاً نشان‌دهنده گذراندن دوره آموزشی و کسب آن مهارت می‌باشد. صدور این گواهینامه منوط به ارزیابی و کسب نمره قبولی پایان دوره آموزشی است".

تبصره: مدت اعتبار اولیه گواهی، سه سال و تمدید آن منوط به گذراندن دوره­های بازآموزی مرتبط با طب سنتی، دست‌کم به میزان 2 امتیاز در هر سال، خواهد بود.

ج) گروه­های غیر پزشکی و دیگر اقشار جامعه

برای این افراد هیچ‌گونه گواهی نیز صادر نخواهد شد.

ماده 6) مجوز ارائه خدمات طب سنتی بدون حضور در دوره‌های آموزشی

پزشکانی که گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی طب سنتی از دیگر کشورها یا دیگر مراکز آموزش عالی را دارا می­باشند و متقاضی دریافت مجوز ارایه خدمات، بدون گذراندن دوره آموزشی مذکور در این دستورالعمل هستند، ­باید مدارک خود را جهت ارزشیابی، به معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ارائه نمایند.

ماده 7) صدور مجوز ارائه خدمات طب سنتی بدون حضور در دوره‌های آموزشی برای خبرگان غیرپزشک

خبرگان غیرپزشک دارای سابقه و تجربه در زمینه ارائه خدمات طب سنتی، مشمول تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی مصوب 1391، از طرف دانشگاه/دانشکده­­های علوم پزشکی مربوط، به معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، معرفی می‌شوند تا پس از ارزیابی و تعیین سطح ارائه خدمات طب سنتی، گواهی مربوط، صادر و مراتب به دانشگاه مربوطه اعلام گردد. 

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت طب سنتی ایران در 7 ماده، و 13 تبصره، تصویب و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

/ 13 نظر / 67 بازدید
نمایش نظرات قبلی
راضیه

سلام وب زیبایی داری به منم سر بزن راستی بالینکم موافقی ؟؟؟؟؟؟

چهل حصاران

سلام امتياز ويژه چهل حصاران، براي وبلاگ نويسان و وبلاگ خوانان! با خريد بيمه نامه از نمايندگي بيمه كارآفرين(حسين فرح دل) علاوه بر تخفيف ويژه از شانس برنده شدن در روز صنعت بيمه نيز بهره مند شويد. آدرس:آران و بيدگل-بلوار امام-روبروي بريدگي تلفن09131630742-2726743

سیب

سلام اقای دکتر چه خبر؟خوش حال میشم به ما هم منت بگذارید و یه سری به وبلاگ ما هم بیایید

هوشگ

چه خببر شده؟؟ ما كه نفهميديم....

نگین

سلام بلاگتون رو دیدم مطالب خوبی داشت ازش استفاده کردم اگه دوست داشتید از وب سایت ما هم دیدن کنید مطالبش راجع ساختمان هوشمند هستش مثل بیاری گیاهان و تغذیه حیوانات خانه هوشمند دسترسي و كنترل از راه دور خانه هوشمند سیستم های صوتی و تصویری خانه هوشمند کنترل روشنایی خانه هوشمند و .. اگه از مطالب وب سایت ما خوشتون اومد لطفا مارو لینک کنید ممنون که به من سر میزنید http://mehestan.org

link

خسته نباشیدواقعاوبلاگ حرفه ای وخوبی داری مایک سایت تبادل لینک طراحی کردیم اگه دوست داشتی میتونی بیای ووبلاگتوثبت کنیhttp://alilink.tkباثبت لینکت باعث افزایش بازدیدوبلاگ خودت میشی ‌ ‌‌ ‌ ‌‌

جواد توحیدیان آرانی

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود … = سلام..خسته نباشی.. برای تبادل لینک خبرم کن.. خوشحال میشم[لبخند][گل]

جعفر مرادی نسب

سلام خسته نباشید هر جا میرم از هر کی می پرسم زمان ازمون طب سنتی برای خبرگان غیر پزشک رو نمیدونه شما اگ اطلاع دارید مارو با خبر بکنین خیلی ممنووووووون