قربان و قربانی

به نام خدا

در جلسه صحبت از قربانی کردن و لزوم نظارت بهداشت بود .

گفتم: متاسفانه در جامعه ما برای قربانی کردن‘ حیوانی را بدون معاینه دامپزشک در جلوی مسیر رفت و آمد مردم می کشند و کودکان نیز در کنار بزرگسالان سربریدن و در خون خود دست و پا زدن حیوانی را تماشا می کنند که با بهداشت روان منافات دارد. ضمن آنکه خونی که عین نجاست است را به حال خود رها کرده و تمام شهر را نجس می کنند.

    به جای این کار بهتر است اعلام شود هر کس که قصد قربانی کردن  دارد مبلغ آن را به کمیته امداد تحویل دهد تا پس از کشتار در کشتارگاه بین فقرا تقسیم شود.

گفتند: این کار به فرهنگ سازی نیاز دارد. ما گفته ایم شما هم بگویید تا مردم عمل کنند.

/ 1 نظر / 3 بازدید