غلام و امیر

باسمه تعالی

با تغییر نحوه زندگی مردم و دگرگونی ایجاد شده پس از انقلاب، برخی نامها نیز نسبت به قبل تغییر کرده است . وقتی روی نامها دقت می کنم می بینم قبلاً اسامی دارای مشتقات مختلف غلام مثل غلامرضا، غلامحسین ، غلامعلی و.... رایج بود ولی امروزه مشتقات امیر مثل امیررضا، امیرحسین و.... اسامی غالب هستند.

/ 0 نظر / 3 بازدید