خشونت

به نام خدا

           در بررسی مسائل اخیر در شهرهای نجف آباد و کاشمر و..... نظرات متفاوتی بیان شده ولی به نظر من این موارد علل متفاوتی می تواند داشته باشد:

1- می تواند نتیجه و اثر درازمدت  مصرف مواد روانگردان و مواد مخدر باشدکه مثل نقل و نبات مصرف می شود. وقتی یک جوان در اثر مصرف مواد مذکور قدرت تشخیص خود را از دست بدهد  تبدیل به یک حیوان می شود

2- اختلاف فرهنگی: در جریان انتخابات 88 اختلاف رای شهر تهران وبرخی شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و روستاها خود را نشان داد ولی اختلاف فرهنگی بین آنها نیز کم کم بروز می کند. کسانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها مسافرت می کنند باید بیشتر مراقب باشند.

3- پسرهای ما از کودکی با جنس مخالف غریبه و جدا بوده اند ولی اکنون که بزرگتر شده اند با گسترش ماهواره در معرض انواع صحنه ها و فیلم های عریان یا نیمه عریان هستند که خیلی برایشان تازگی دارد .

البته مسائل ضداخلاقی مختص زمان ما و کشور ما نیست از قبل هم بوده و خواهد بود ولی مدتی است که علاوه بر افزایش میزان وقوع  چاشنی خشونت نیز همراه آن شده است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید