نتایج سفر

به نام خدا

جلسه هیئت دولت تشکیل گردید و در زمینه بهداشتی و درمانی موارد ذیل به تصویب رسیده است:

- احداث و خرید تجهیزات مورد نیاز یک باب بیمارستان صحرایی برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
- توسعه و تجهیز بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور راه اندازی بخش اورژانس.
- تکمیل و راه‌اندازی ساختمان اورژانس بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
- توسعه اورژانس بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان.
- تجهیز بخش کشت سلولی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان.
- مطالعه احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان عیسی بن مریم (ع).
- اختصاص اعتبار برای بی خطرسازی پسماند بیمارستان متین دانشگاه علوم پزشکی کاشان و بیمارستان شهید چمران و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
- اختصاص مبلغ 90 میلیارد ریال برای احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی دانشگاههای علوم پزشکی استان.
- مطالعه احداث بیمارستانهای تیران و کرون و شرق اصفهان.
- اختصاص اعتبار برای تجهیز بخش جراحی قلب بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
- مطالعه احداث بیمارستان 540 تختخوابی کاشان.
- مطالعه احداث بیمارستان 140 تختخوابی برای شهرستان آران و بیدگل.
- مطالعه احداث ستاد مرکز فوریتهای پزشکی، کمک به تکمیل آزمایشگاه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
- تکمیل و تجهیز پلی کلینیک تخصصی بیمارستان شهید منتظری نجف آباد پس از احداث 40% از پروژه توسط خیرین.
- احداث و تجهیز پایگاه و ساختمانهای مورد نیاز سازمان انتقال خون توسط استان.
- اختصاص اعتبار جهت تکمیل بیمارستان نیمه تمام امام رضا (ع) دولت آباد.
- اختصاص 30 دستگاه آمبولانس استاندارد به دانشگاههای علوم پزشکی استان.
- تکمیل ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پس از تأمین 50% از اعتبار توسط خیرین.
- احداث پاویون بیمارستان الزهرا(س) اصفهان.
- تأمین آمبولانس پایگاههای اورژانس 115.
- تکمیل مرکز درمانی فرهنگیان استان.
به نقل از سایت رئیس جمهور

/ 1 نظر / 3 بازدید
عموزاده

آقای دکتر بیمارستانی که در حال ساخت است احداث آن راچطوری مطالعه می کنند؟؟!!!