طنز قانونی

به نام خدا

       تا همین چند وقت پبس فکر می کردم کار نمایندگان ، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است ولی عملکرد نمایندگان فعلی در قبال بورسیه های غیرقانونی بیانگر مطلب دیگریست: قانونی تصویب شده و برای اجرا به قوه مجریه نیز ابلاغ شده ولی در مرحله اجرا ، تبصره هایی بر آن افزوده شده که اجازه چنین دخل و تصرف هایی هم نداشته اند . حال که وزیری از عدم اجرای قانون شاکی می شود نمایندگان به جای حمایت از قانون ، وزیر را برکنار می کنند.

    

/ 0 نظر / 30 بازدید