کنکور

به نام
خدا

      چند روز قبل جلسه هماهنگی برگزاری کنکور در دانشگاه پیام نور با حضور شهردار، فرماندار ، نماینده نیروی انتظامی ، رئیس اداره برق و مسئولین دانشگاه برگزار شد و مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان در طول برگزاری کنکور ، پزشک ، پرستار و آمبولانس را تامین نماید ولی هزینه آن برعهده ی مجری ( دانشگاه پیام نور) باشد.

       بعد از جلسه با افراد مختلف تماس گرفتم تا نیروی مورد نیاز را آماده کنم ولی به علت دستمزد ناچیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت. کنکور قرار بود در روزهای پنجشنبه ( صبح و عصر) جمعه ( صبح و عصر) و شنبه (صبح) برگزار گردد.

  چهارشنبه شب دکتر........ تماس گرفت و گفت که نمی تواند بیاید گفتم  پس خودت یک جایگزین بفرست. همان شب پرستار نیز به علت شکستگی دست همسر اعلام کرد که نمی تواند بیاید. از خانم ....... درخواست کردم که یا خودش برود یا کسی را بفرستد. راننده آمبولانس نیز گفت هیچکدام از راننده ها به علت دستمزد کم حاضر نشده اندبروند و من خودم می روم.

   صبح پنجشنبه بعد از نماز صبح خواب بودم که ساعت 6:35 با صدای زنگ تلفن همراه از خواب پریدم و برای جلوگیری از بیدار شدن بقیه ، سریع خود را به موبایل رساندم. از دانشگاه تماس گرفته بودند که پزشک نیامده است. سریع خود را به آنجا رساندم وقتی رسیدم دکتر ....... تازه رسیده بود. پرستار و راننده  هم بودند. ماشین نیروی انتظامی نیز بیرون دانشگاه مستقر بود. حوادث برق نیز آماده بود تا در صورت قطع احتمالی برق ،سریع اقدام کند و مانع  هدر رفتن زحمات چندین ساله شرکت کنندگان در آزمون شود.

    وقتی رئیس دانشگاه را دیدم از او خواستم که یا هزینه تامین خدمات را قبول نکند ( مانند بسیج و سپاه که برای مانورها و مراسم گوناگون سالی چند مرتبه بدون پرداخت هزینه پزشک و پرستار و آمبولانس می خواهند یا تربیت بدنی که برای برگزاری مسابقات ورزشی تیم امدادی می خواهد ) یا جوری بپردازد که افراد راضی شوند حضور یابند .در پاسخ گفت : به علت دریافت کم هزینه از داوطلب و اختصاص درصدی از آن برای خدمات درمانی قادر به پرداخت مبلغی بیشتر نیستیم و نمی توانیم اعلام کنیم که اصلا چیزی پرداخت نمی کنیم. مقرر شد پس از پرداخت حق الزحمه از سوی دانشگاه ، شبکه نیز مبلغی به افراد شرکت کننده بپردازد.

/ 0 نظر / 4 بازدید