موازی کاری

باسمه تعالی
من نمیدانم چرا ادارات و سازمان ها به جای پرداختن به رسالت سازمانی خود ، سعی دارند کار دیگران را انجام دهند؟ دو حالت امکان دارد: یا به وظایف خود واقف نیستند و یا آنقدر بیکاردارند که می توانند کارهای جانبی دیگر را هم انجام دهند . مثلاً اداره آموزش و پرورش برای خودش درمانگاه فرهنگیان، ورزشگاه ، فروشگاه، امکانات رفاهی تفریحی و ..... دارد یا سازمان تامین اجتماعی که درمانگاه ، بیمارستان و .... دارد و یا ارگانهای مختلف که اقدام به دور زدن بیمه تامین اجتماعی کرده اند و انواع و اقسام بیمه ها (کمیته امداد، نیروهای مسلح و ...) را ایجاد کرده اند.درست مثل این است که شخصی بخواهد از کاشان هر روز به تهران برود و برای این منظور یک خودرو شخصی بخرد در حالی که هر نیم ساعت یک اتوبوس به تهران می رود.
اگر چنین باشد وزارت بهداشت و درمان هم باید مدارس بهداشتی تاسیس کند تا اقدام آموزش و پرورش را پاسخ گفته باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید