استاندار

به نام خدا

       دیروز عصر برای بازدید از عملیات ساختمانی بیمارستان ثامن رفتم. چند دقیقه ای نگذشته بود که تعدادی اتومبیل رسیدند. استاندار ، نماینده مجلس ، فرماندار و معاونش و تعدادی از مسئولین شهر آمدند و گفتند شما 2 دقیقه فرصت داری که توضیح بدهی. من هم خلاصه ، مختصر و مفید توضیحاتی دادم . سپس تیمسار نیز توضیحاتی در حد چند جمله در مورد ساخت بیمارستان در نیمه شرقی شهر داد .بعد همگی سوار خودروها شدند و به سمت غرب حرکت کردند. 

      امروز که برای سرکشی به 115 رفته بودم  دو نفر از نیروها که شب قبل را برای پوشش اکیپ استاندار و همراهان به مرنجاب رفته بودند از نحوه برخورد میزبان گله مند بودند . شب قبل در حالی که چندین نوع غذا و به تعداد خیلی زیاد برای مهمانان برده بودند ولی به نیروهای امدادی ( درمانی و انتظامی) غذا نداده بودند.

/ 0 نظر / 3 بازدید