مزاحم

به نام خدا

مطلبی در وبلاگ دنکیشوت خواندم و یاد مشکل فرهنگی مزاحمت تلفنی افتادم. در اورژانس ١١۵ که کشیک می دادم تقریباً از هر ١٠ تماس تلفنی ٩ تماس مزاحمت تلفنی بود که توسط نوجوانان از باجه های تلفن عمومی سطح شهر انجام می شد و اپراتور مجبور بود سوال و جواب کند تا مشخص کند کدام الکی و سرکاری است و کدام مصدوم واقعی. در برخی موارد حتی آمبولانس به آدرس داده شده اعزام می شد ولی وقتی به صحنه می رسید تعدادی نوجوان را می دید که کنار ایستاده اند و می خندند. علت هر چه هست ( کمبود فضاهای ورزشی ،‌فرهنگی ،‌رفاهی تفریحی و .....) باعث نقص در خدمات رسانی می شود و نتیجه به مردم باز می گردد.  

/ 0 نظر / 4 بازدید