روحانی ؛ حلّال یا محلّل ؟

به نام خدا

      دولت تدبیر و اعتدال و امید که قرار است از امروز امور را به دست گیرد و قصد دارد حلّال مشکلات باشد با مسائلی روبروست که بیشتر تداعی کننده نقش محلّل در ازدواج و طلاق است . در صورت سه بار طلاق زن و شوهر برای صدور جواز ازدواج مجدد زن و شوهر با یکدیگر یک نفر محلّل می شود که معمولا به صورت خیلی موقت و صوری است و قرار نیست کارهایی که زن و شوهر واقعی انجام می دهند انجام شود. در امر ریاست جمهوری نیز برخی چنان رفتار می کنند که انگار م ا  قرار است دوباره برگردد و اقای روحانی اجازه ندارد برخی کارها را انجام دهد . باید منتظر ماند و کارهای برخی را رصد کرد که آیا اجازه فعالیت به او خواهند داد یا خیر؟ آیا ایران را هم مانند مصر خواهند کرد و به لبه پرتگاه خواهند برد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید