قفس

به نام خدا

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد 

و چه خوشترآنکه مرغی ز قفس رهیده باشد

پر  و بال ما بریدند و در قفس گشودند 

چه رها , چه بسته مرغی که پرش بریده باشد 

 

به یاد انهایی که با قطار سریع السیر رفتند :

رفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظر 

یک لحظه غافل گشتم و صد سال  راهم  دور شد

/ 1 نظر / 28 بازدید
salam

اگر که دلشکسته ای ... بخـــــوان : الا بذکر الله تطمئن القلوب ♡❤