آب و هوا

 

باسمه تعالی

در دوران دانشجویی ،یکی از بچه های خوابگاه می گفت: من از پدرم می پرسم : چرا مرا در این شهر کویری به دنیا آوردی؟

من نیز به همین فکر افتاده ام چی می شد اگه پدرو مادر ما هم در منطقه خوش آب و هوا زندگی می کردند (سوالی که باید جوابش را برای پاسخگویی به فرزندانم آماده داشته باشم) ولی اگر قرار باشد همه به مناطق خوش آب وهوا بروند که دیگر قابل زندگی کردن نیست . از این گذشته شاید کار برای آنها در آنجا نباشد و یا شرایط ناگوار دیگری فراهم باشد. بگذریم.

در اینجا امسال بارندگی نسبت به سالهای گذشته بیشتر است . برف 5 سانتیمتری یک ماه قبل که در اثر سردی هوا تا حدود یک هفته بعد از بارش نیز اثرش بود بچه های ما را ذوق زده کرد به حدی که در هنگام بارش برف قصد داشتند به حیاط بروند و برف بازی کنند ولی تا صبح نگهشان داشتیم و صبح علیرغم نگرانی مادر از سرماخوردگی آنها، با لباسهای گرم ، آنها را روانه حیاط کردیم تا برف بازی کنند و هوسشان فروکش نماید.

/ 0 نظر / 6 بازدید