سفرنامه شمالغرب (3)

به نام خدا

از دیگر نکاتی که در سفر اخیر دریافتم نامگذاری نامناسب خیابان های شهر ارومیه بود. در هیچ شهری سه خیابان را به نام یک نفر و با شماره های مختلف ندیده بودم. مدنی ١- مدنی ٢- مدنی٣- نمی دانم کمبود اسم داشته اند. در آران و بیدگل حتی یک شهید که فرمانده گروهان بوده اسم خیابان یا سالن را به نامش می زنند ولی در ارومیه با وجود شهیدان باکری هیچ اسمی از آنها نبود. یا در مورد علما و بززگان شهر که در اینجا اسامی خیابان ها را به نام آنها نامگذاری می کنند مثل خیابان سلیمان صباحی بیدگلی- ملا محمد علی آرانی- واصف بیدگلی- وصاف بیدگلی- حسین عظیمی آرانی- ولی در ارومیه اثری از بزرگان آنها نیز نبود.

/ 4 نظر / 8 بازدید
عموزاده

چند سال قبل مدتی در ارومیه بودم یکی از خیابان های اصلی شهر به نام ششید مهدی باکری بود که حتی رنگ وشکل تابلو آن هنوز در خاطرم هست بعید می دانم اسم خیابان عوض شده باشد

پزشک۷۸

احتمالا اسامی رسمی با اسامی رایج فرق داره..

منوچهر

شاید هنوز بزرگ نشد ه اند

پدر

نگاه تیزبینی بود...نکته جالبی بود...