سیکل معیوب

به نام خدا

از حدود یک سال قبل پیشنهاد واگذاری بخش هایی از شبکه از جمله آزمایشگاه های تابعه به بخش خصوصی مطرح شده است. پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های انجام شده و دیدن مسئولین مختلف در سطح دانشگاه و چندین و چند مکاتبه و مطرح شدن در کمیسیون های مختلف ، امروز مطلع شدم که از معاونت درمان دانشگاه به آزمایشگاه های شبکه مکاتبه شده و از نیروهای تحت امر ما تعیین تکلیف شده که از نظر آنان به بخش خصوصی واگذار شود یا خیر؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
دن کیشوت

عجب سرعت عملی[تعجب]بدون هیچ گونه رفتار بروکراسی گونه[نیشخند]