دشمن

به نام خدا

در سطح شهر تا چندی قبل فکر می کردم که اگر در زمینه های مطلوب کاری انجام نمی شود به خاطر دشمنی دیگران است و  این دیگران هستند که نمی گذارند و چوب لای چرخ می گذارند ولی امروز دریافته ام که دشمن اصلی ما تنبلی و جهالت ماست . اگر ما کمی فعالیتمان را بیشتر کنیم ، فعالیت ها را ساماندهی و هماهنگ کنیم و در یک راستا باشیم ، پشتکار داشته باشیم ، بدانیم چه می خواهیم و چه باید بخواهیم موفقتر خواهیم بود.

در سطح کشور نیز چنین به نظر می رسد. دشمن اصلی ما می تواند جهالت و تنبلی ما باشد و دخالت بیگانگان نقش کمرنگتری دارد.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
س ع

سلام اقای دکتر . نزن این حرفها را ما دو سه تا دشمن بزرگ باید داشته باشیم