سوال

باسمه تعالی
یک سوال: اگر بازیکنی در یک تیم شهرستانی بازیکن ثابت باشد و پیشنهاد بازی در یک تیم مطرح تهرانی به او بشود به نظر شما بهتر است در تیم فعلی بماند یا به تیم تهرانی برود و احتمالاً نیمکت نشین باشد؟

/ 1 نظر / 4 بازدید