ائتلاف

باسمه تعالی
ائتلاف
تلاشها برای ایجاد ائتلاف بین کاندیداهای دو شهر شروع شده است. کاندیدها گرد هم آمده اند تا با مد نظر قراردادن اولویتها ، اصلح را انتخاب کنند و به مردم معرفی کنند. از شهر مجاور 4یا 5 نفر و از شهر ما هم 3یا 2 نفردر ائتلاف باشند.
اولویتها: تحصیلات، مهارت یا تخصص ، سابقه کاری و مسئولیتهای قبلی، عدم عضویت در شوراهای قبلی، داشتن فرصت کافی ، زن ذلیل نبودن( برای حضور در جلسات تا 12 شب) ، داشتن بینش فرهنگی و اجتماعی، رازداری، محبوبیت در بین مردم ، قاطعیت و جدیت در کار، امانت داری و ....
البته برای زیر سوال نرفتن اصل انتخابات ، چند نفر غیر از کاندیدهای ائتلاف باقی خواهند ماند.

/ 0 نظر / 6 بازدید