باسمه تعالی

قبلا در جایی دیدم به طنز نوشته :آنهایی که در دستشویی فکر می کنند موقع فکر کردن دستشویی می کنند (نقل به مضمون)

بیشتر که دقت کردم دیدم مردم ناخودآگاه یاد گرفته اند که در دستشویی فکر کنند  چون برای دفع مدفوع هر دو نوع اسفنکتر ارادی و غیرارادی باید از حالت انقباض خارج شود تا اجابت مزاج انجام شود و برای انبساط اسفنکتر غیر ارادی اگر فکر انسان به موضوعی دیگر مشغول شود سیستم پاراسمپاتیک این کار را انجام می دهد و نیازی به مانور والسالوا نیست پس با این حساب مردم در دستشویی فکر نمی کنند بلکه افکارشان را به موضوعی مشغول می کنند.

/ 1 نظر / 4 بازدید