ناظمی چنین نوشت:


استفاده از مطالب وبلاگ ( بدون دخل و تصرف) با ذکر منبع آزاد است

دشمن و معیشت

به نام خدا

      این روزها از  " معیشت مردم " زیاد صحبت می شود و تازه به فکر افتاده شده که مردمی هم هستند و معیشتی هم دارند ولی باید به خاطر داشت که بین " دشمن" و " معیشت مردم" رابطه معکوس برقرار است .هر چه بر دشمن و دشمن تراشی بیشتر تاکید شود از معیشت مردم بیشتر کاسته می شود که دلایل متعددی هم می تواند داشته باشد

    از یک سو با افزایش دشمن ، بودجه نظامی بیشتری مورد نیاز است که با توجه به محدودیت منابع ، از اعتبارات سایر قسمت ها کاسته شده و بر اعتبارات نظامی افزوده می شود و با عنایت به تامین منابع از مالیات ، وضعیت معیشت اسفناک می شود.

    از سوی دیگر با افزایش دشمن ، تحریم های بیشتر ،  مراوده کمتر با دنیا ، محرومیت بیشتر از تکنولوژی ، سرمایه گذاری خارجی کمتر و .... وضعیت اشتغال و تولید داخلی بدتر شده و معیشت مردم بیشتر رو به قهقرا می رود .

پس اگر بناست وضعیت معاش مردم بهتر شود لازم است مقداری نگاه به داخل شود و از پرداختن به خارج کاسته شود تا  "گفتار و رفتار" همخوانی داشته باشند.

   + mohammad - ۳:۱٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٥