ناظمی چنین نوشت:


استفاده از مطالب وبلاگ ( بدون دخل و تصرف) با ذکر منبع آزاد است

دولت های چندگانه

به نام خدا

      اوضاع کنونی بیشتر به حکومت ملوک الطوایفی شبیه است تا دولت قدرتمند مرکزی . در حال حاضر به نظر می رسد چند دولت موجود است:

1- دولت رسمی که رئیس آن رئیس جمهور است و با رای مردم انتخاب می شود . اختیاراتش محدود است و مسئولیت هایش بسیار . قوای مسلح از کسی دیگر فرمان می گیرند و رئیس جمهور فقط امور اداری و مالی آنها را بر عهده دارد همچنانکه امور اداری و مالی پرسنل قوه قضاییه را در وزارت دادگستری بر عهده دارد.  چند وزیر از جمله وزیر امور خارجه T وزیر دفاع و وزیر اطلاعات با نظر رهبر تعیین می شوند. وزارتخانه ها در کار یکدیگر وارد می شوند و نظمی حاکم نیست مثلا وزارت آموزش و پرورش درمانگاه تاسیس می کند و ....

2- حکومت بعدی حکومت سپاه است . برای قسمت های مختلف و وزارتخانه های مختلف مسئول دارد مثلا برای بهداشت و درمان ، اطلاعات و .... کارهای مختلفی هم انجام می دهد که در شرح وظایفش نیست مثل ساختن سد ، احداث مراکز درمانی و .... که بودجه اش را نمی دانم از کجا تامین می کند آیا اسکله جداگانه دارد یا نه نمی دانم.

3- دولت سوم ، باقیمانده های دولت قبل هستند که در ظاهر شعار پیروی از رهبر می دهند ولی در  عمل کار خودشان را می کنند. با برجام مخالفت می کنند ، از دیوار سفارت بالا می روند ، مجالس سخنرانی را به هم می زنند و نیروهای خودسر از این طیف هستند. تریبون های نماز جمعه را هم در اختیار دارند . چون بودجه ندارند کار سازندگی انجام نمی دهند ولی تخریبچی های ماهری هستند حتی به حوزه علمیه هم رحم نمی کنند دانشگاه که جای خود دارد.

   + mohammad - ٤:٠٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥